Algemene voorwaarden

Dit zijn de actievoorwaarden van Sonnigdal. De actievoorwaarden zijn voor het laatst ge-update op 21 september 2016. De actievoorwaarden zijn van toepassing op alle campagnes die Sonnigdal voert om gratis of met korting producten te proberen.

  • Per huishouden wordt slechts één zending verstuurd.
  • Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt.
  • Een aanvraag is alleen mogelijk gedurende de looptijd van de actie.
  • Er worden alleen samples bezorgd op adressen binnen Nederland.
  • De minimum leeftijd voor de aanvrager is 16 jaar.
  • Op het vervoer van de aangevraagde sample zijn, afhankelijk van de aard van de sample, de Algemene Voorwaarden opgedragen Postvervoer dan wel de Algemene Voorwaarden Goederenvervoer van toepassing, zie http://www.postnl.nl/voorthuis/site/disclaimer/. Deze brengen geen extra kosten met zich mee.
  • Sonnigdal aanvaardt jegens de aanvrager of enige derden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze verband houdt met de uitvoering van de actie.
  • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.